7 healthy vegan protein smoothie recipes: Jalepeño-Lime Mango Protein Smoothie